Haninge Tryckeri


Vi producerar

i 4-färg men även i en, två eller tre färger, från visitkort till
A2, från 1 ex till flera 100 000 ex. Sv/vit volymkopiering
när du behöver material till konferens, utbildning eller
annan information. Sorterat i pärmar, häftat eller inbundet
i spiral med proffsiga omslag.

Kontorstryck

En viktig del av Era trycksaker är kontorstrycket som är
“fönstret” mot befintliga och kommande kunder.
Kontorstrycket innefattar bland annat visitkort,
korrespondenskort, brevpapper, fakturor, kuvert, mappar,
etiketter och konferensblock.

Direktreklam/Reklamtryck

Foldrar och broschyrer producerar vi i alla möjliga
format i allt från enfärgstryck till fyrfärgstryck.
Vi kan ta emot ditt färdiga material eller så hjälper vi dig
med hela originalframställningen. Dokumenten lagras
digitalt vilket gör det enkelt att ta fram och förändra
till nästa tryckning.

Bokbinderi/Efterarbete

Vi har ett eget bokbinderi där vi efterbehandlar
trycksakerna. Det kan vara att broschyren skall falsas,
häftas och hålas, konferensblocket ska limmas eller att
blanketten skall numreras med mera.

Digitaltryck

Genom att gå direkt från digitalt (PDF eller dyl.) underlag,
utan filmer, kemikalier och tryckplåtar, till färdigt tryck
sparas både tid, pengar och miljö men med precis samma
kvalitet som en offsetpress.

Vår digitala tryckpress en Konica Minolta 6501 med egen
efterbehandling är en av marknadens bästa digitala
tryckpressar.

Fördelar

Digitaltryck lämpar sig bäst för tryckning i mindre upplagor
allt från ett ex. till flera tusen ex. beroende på trycksakens
utformning. Självklart hjälper vi till att reda ut vilket
alternativ som prismässigt är rätt för just er.

Leveranstiden

är ofta en avgörande faktor när det gäller val av tryckmetod.
Med digitaltryck har du oftast din trycksak färdig inom 1-3
dagar från beställning. Vid offsettryck kan leveranstiden
vara betydligt längre på grund av torktid etc.